Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
10.10- Demiryolu Ulaşımında Vergi/Masraf ve Sübvansiyonlar

Gösterge, bir itici güç göstergesi olup karayollarına göre çevre açısından daha avantajlı olan demiryolu kullanımının teşvik edilmesi bakımından önem taşır. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre demiryolu ulaşımı vergi/masrafları ile sübvansiyonlarının yıllara göre değişimi aşağıda verilmektedir.

GRAFİK 121- DEMİRYOLU ULAŞIMINDA VERGİ/MASRAF VE SÜBVANSİYONLAR (2006-2020)

Kaynak: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,2021