Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
10.10- Demiryolu Ulaşımında Vergi/Masraf ve Sübvansiyonlar

Tipi: İtici güç

Değerlendirme:

Gösterge, bir itici güç göstergesi olup karayollarına göre çevre açısından daha avantajlı olan demiryolu kullanımının teşvik edilmesi bakımından önem taşır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın verilerine göre demiryolu sektöründe kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki ödemeler yıllara göre değişimi aşağıda verilmektedir.

GRAFİK 121- DEMİRYOLU ULAŞIMINDA VERGİ/MASRAF VE SÜBVANSİYONLAR (2006-2020)

Kaynak: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,2021