Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler

2021 yılı "Çevresel Göstergeler" - Revize

14 Mart 2022

Çevresel Göstergeler, çevremizin içinde bulunduğu karmaşık durumu tüm paydaşların anlayabileceği en basit ve sade haliyle anlatan önemli bir araçtır ve önemli bir işlevi, çevre problemleriyle farklı detaylarda ilgilenen toplumun çeşitli kesimleri arasında ortak bir dil oluşturmasıdır. Dünyanın pek çok ülkesinde çevresel göstergeler; karar verme süreçlerinde, çevresel konularda kamu bilincinin arttırılmasında ve çevre politikalarının sonuçlarının izlenmesinde temel oluşturmaktadır.

Ülkemizde de çevresel göstergeler kitapçığı Bakanlığımız koordinasyonunda ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşların katkılarıyla her yıl yeni çevresel konular da ilave edilerek hazırlanmakta yararlanıcıların bilgisine sunulmaktadır.

2006 yılından beri hazırlanan çevresel göstergeler kitapçıkları öncelikli çevre sorunları konularında rehberlik etmiş, karar alıcıların, araştırmacıların, istatistik verilerini kullanıcıların ve tüm çevreyle ilgili paydaşların çevrenin gidişatı hakkında fikir edinmesine ışık tutması hedeflenmiştir. Kitapçıklar Ülkemizin çevresel durumunun özeti olmanın yanında diğer sektörlerin çevreyle etkileşimlerini de göstermektedir.

Hava ve su kirliliği, iklim değişikliği, atık yönetimi ve biyolojik çeşitlilik gibi çevresel temalar ile nüfus, ekonomi, sanayi, tarım, ulaştırma, turizm gibi sektörleri kapsayan 16 başlık altında 93’e ulaşan sayıda göstergeye ilişkin veri ve değerlendirmeleri yıllara göre gelişim ile birlikte her yıl yayınlanmaktadır. Önceki yıllarda yayınlanmış olan kitapçıklara buradan ulaşabilirsiniz.


Dokümanlar


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır